IDEAX
IDEAX B.V. is een zelfstandige organisatie die zich richt op ontwikkeling van software, beheer, training en consultancy rond IBM Notes, intranet en internet-toepassingen.

De focus is vooral gericht op:
  • ontwikkeling en support van generieke en maatwerk-toepassingen,
  • beheer van infrastructuur,
  • verzorgen van trainingen, zowel algemeen IBM Notes als Notes applicatie-trainingen.

De organisatie is sinds 1996 IBM Business Partner (indertijd onder de naam Softhouse automatisering).

Klanten
Onze klanten bevinden zich zowel in het MKB-segment als onder de grotere relaties als DSM, Ballast Nedam en Heineken. Ondanks onze relatieve kleinschaligheid waarderen zij het professionalisme, de betrokkenheid en de open, korte communicatielijnen. Niet zelden begint een relatie met de implementatie van een van onze standaardpakketten, onder meer voor relatiebeheer, offertebeheer, personeelsbeheer, helpdesk, projectmanagement etc. Het succes wordt vervolgens uitgebouwd door daarop wijzigingen te realiseren die de toepassing voor hen nog succesvoller maakt.

Software ontwikkeling
Gaat het om ontwikkeling van maatwerk, dan variŽren de opdrachten van kleine systemen tot grotere complexe oplossingen. Door hoge eisen aan de architectuur te stellen, creŽren we robuuste en gemakkelijk te onderhouden toepassingen. Flexibiliteit is een tweede baken waarop gekoerst wordt, omdat de aanpasbaarheid van toepassingen aan nieuwe ontwikkelingen gegarandeerd moet zijn.

Projecten Fixed price
Projecten worden niet zelden op fixed price basis aangeboden. Als een klant duidelijk vertelt wat zijn bedoeling is, dan mag ons aanbod toch ook aan duidelijk niets te wensen over laten? Doordat het inschatten van werk en risico’s ons vak is, staat het nemen van de verantwoordelijkheid voor het welslagen van een oplossing bij IDEAX centraal.

Advisering
IDEAX werkt voortdurend aan de opleiding van medewerkers tot IBM Certified Professional. Advisering en support staat hierdoor op een hoog niveau.

Tools en infrastructuur
IDEAX gebruikt voor haar eigen kantoorautomatisering uitsluitend toepassingen die gebaseerd zijn op IBM Notes. Ook de website en het extranet zijn op Notes gebaseerd. Op deze wijze wordt verankerd dat iedere collega een intrinsieke bekendheid heeft met Notes en de eventuele vragen van onze klanten gemakkelijk kan beantwoorden.

Contact
Adres: Waalkade 70, 6511 XR Nijmegen
Telefoon: 024 – 360 92 54