Select Page

Ideax is een full service business partner van Lotes Notes

IDEAX

Een zelfstandige organisatie die zich richt op ontwikkeling van software, beheer, training en consultancy rond IBM Notes, intranet en internet-toepassingen.

Wat we doen

De organisatie is sinds 1996 IBM Business Partner (indertijd onder de naam Softhouse automatisering).

Ontwikkeling

Ontwikkeling en support van generieke en maatwerk-toepassingen

Beheer

Beheren van de infrastructuur

Trainingen

verzorgen van trainingen, zowel algemeen IBM Notes als Notes applicatie-trainingen

Klanten

Onze klanten bevinden zich zowel in het MKB-segment als onder de grotere relaties als DSM, Ballast Nedam en Heineken. Zij waarderen het professionalisme, de betrokkenheid en de open, korte communicatielijnen. Niet zelden begint een relatie met de implementatie van een van onze standaardpakketten, onder meer voor relatiebeheer, offertebeheer, personeelsbeheer, helpdesk, projectmanagement etc. Het succes wordt vervolgens uitgebouwd door daarop wijzigingen te realiseren die de toepassing voor hen nog succesvoller maakt!

Software ontwikkeling

Gaat het om ontwikkeling van maatwerk, dan variëren de opdrachten van kleine systemen tot grotere complexe oplossingen. Door hoge eisen aan de architectuur te stellen, creëren we robuuste en gemakkelijk te onderhouden toepassingen. Flexibiliteit is een tweede baken waarop gekoerst wordt, omdat de aanpasbaarheid van toepassingen aan nieuwe ontwikkelingen gegarandeerd moet zijn.

Projecten Fixed price

Projecten worden niet zelden op fixed price basis aangeboden. Als een klant duidelijk vertelt wat zijn bedoeling is, dan mag ons aanbod toch ook aan duidelijk niets te wensen over laten? Doordat het inschatten van werk en risico’s ons vak is, staat het nemen van de verantwoordelijkheid voor het welslagen van een oplossing bij IDEAX centraal.

Advisering

IDEAX werkt voortdurend aan de opleiding van medewerkers tot IBM Certified Professional. Advisering en support staat hierdoor op een hoog niveau.

Tools en infrastructuur

IDEAX gebruikt voor haar eigen kantoorautomatisering uitsluitend toepassingen die gebaseerd zijn op IBM Notes. Ook de website en het extranet zijn op Notes gebaseerd. Op deze wijze wordt verankerd dat iedere collega een intrinsieke bekendheid heeft met Notes en de eventuele vragen van onze klanten gemakkelijk kan beantwoorden.